Nowy regulamin rozgrywek GP Polski 2006/2007

26-08-2006 | Oldshishaq Zostaw odpowiedź »

Przyszłoroczny regulamin cyklu rozgrywek o GP Polski 2006/2007 ulega całkowitej zmianie. Zmiany mają przynieść podniesienie atrakcyjności rozgrywek, premiować zarówno najlepszych jak i tych, którzy grają dla własnej satysfakcji.Premiowana będzie w równie wielkim stopniu aktywność frekwencyjna na turniejach, a szanse na zwycięstwo w rozgrywkach winny trwać do ostatniego turnieju.Regulamin docenia nie tylko dobrą grę, ale i wysiłek przyjazdu na turniej do innego województwa.

Cykl rozgrywek składa się z 9 turniejów zwykłych oraz EGP i MP. Miejsce rozgrywek i daty zostaną podane po opublikowaniu kalendarza rozgrywek EGP na sezon 2007.

W rozgrywkach może wziąć udział każdy kto, spełni wymogi regulaminu danego turnieju GP. Każdy turniej składa się z minimum 5 rund rozgrywanych systemem szwajcarskim lub przy liczbie uczestników 8 i mniej systemem kołowym lub podwójnie kołowym. Zalecane tempo gry dla turnieju 5-7 rundowego 25 minut na gracza, przy większej liczbie rund 20 minut. Możliwe jest przeprowadzenie rozgrywek finałowych, decyzja o formie przeprowadzonego turnieju należy do organizatora.

Trzej najlepsi zawodnicy turnieju nagradzani są pucharami, pozostałe nagrody są w gestii organizatora. Dopuszcza się przeprowadzenie oddzielnej klasyfikacji dla kobiet i juniorów, o ile w tej grupie wystąpi co najmniej 3 graczy. Możliwe jest też przeprowadzenie klasyfikacji w grupie np. debiutantów czy najlepszych zawodników danego miasta czy regionu.

Jako juniora rozumiemy zawodnika, który w dniu turnieju nie ukończył 18 lat.

W zawodach GP mają prawo uczestniczyć zawodnicy zagraniczni jednak poza nagrodami turniejowymi, nie będą uwzględniani w klasyfikacji GP.

Regulamin turniejów jest odmienny dla MP i EGP w Gdańsku, które są również uwzględniane w cyklu GP.

Zwycięzcą rozgrywek zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy łączny wynik 4 turniejów, premii i premii specjalnych, ale pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 3 turniejach cyklu. W przypadku startu w mniejszej liczbie turniejów zawodnik zostanie przesunięty na miejsce 21. Wymóg ten dotyczy również zawodników sklasyfikowanych na miejscach 2-20. Nie spełnienienie tego wymogu spowoduje przesunięcie zawodnika, odpowiednio na kolejne miejsca trzeciej dziesiątki. Nie będzie prowadzona końcowa klasyfikacja w kategorii kobiet i juniorów.

Zwycięzca cyklu GP ma prawo do uczestnictwa w Mistrzostwach Świata sezonu 2007, jeśli z tego przywileju zrezygnuje, prawo to przechodzi na następnego w klasyfikacji gracza.

System punktacji:

zwycięzca otrzymuje liczbę punktów równą liczbie uczestników turnieju, każdy kolejny zawodnik o 1 punkt mniej i tak, że ostatni zawodników otrzyma 1 punkt. Np. przy 16 zawodnikach grających, dla zwycięzcy należna liczba punktów to 16, dla ostatniego 1. W przypadku udziału zawodników zagranicznych nie sporządza się nowej tabeli, a podaje jedynie uzyskane wyniki przez zawodników z Polski.

Dodatkowo przyznawane są premie, zależne od rangi turnieju jak pokazano w tabeli:

GP Polski MP EGP
Lp Pkt Pkt Pkt
1 5 10 20
2 3 7 14
3 1 3 6
4 0 1 3
5 0 0 1

 

Ponadto zawodnicy otrzymują premie nadzwyczajne. Za tzw. maksa czyli wygranie wszystkich partii turnieju liczbę punktów, równą liczbie zwycięstw. Za 3 maksy w sezonie dodatkowa premia 50 punktów, za 4 maksy 100 punktów, za 5 i więcej maksów 200 punktów. Za uczestnictwo w conajmniej 8 turniejach 50 % punktów najlepszego piątego wyniku, za uczestnictwo w 7 turniejach 30 % pkt najlepszego piątego wyniku, za uczestnictwo w 6 turniejach 10 % pkt najlepszego piątego wyniku.

Życzymy powodzenia.

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany aby opublikować komentarz.